Начало

CostelGilca.ro е място за социални осведомения на почти всички аспекти от човешкият живот. Той се базира на информация, която за всеки поробител би била от голяма степен на важност и значимост. Страни като Франция и Румъния, Италия и Люксембург се включиха във всеобщата инициатива за намиране на информация, която за всекиго би била от такава важност.

Така бяха поставени основите на книгите на държавната пенсионна система от 2003 г. , реорганизация от 2005 г., Наръчник на социалното румънски и европейско право създаден през 2005, Съда на Европейските общности и други.

Продължете да четете Начало

Право на гражданите

Легализация на граждански партньорства между лица от един и същи пол, довежда до легализиране на едно половите бракове. С това се приемат тези техники и достъпа им до медицински подпомогна създаване за създаване на потомство. Тези прости промени, които не са без значение включват не само да се пренапише семейното право, но и това, как да бъдат съобразени нарушенията на правата спрямо други страни.

Продължете да четете Право на гражданите

Портала за правни въпроси, юридическа компетенция, нормативни и законни уредби.